Zastrešené mobilné miesta prvej lekárskej pomoci sú nevyhnutnou súčasťou všetkých festivalov, väčších športových súťaží alebo kultúrnych akcií. V dnešnej dobe tvoria tiež „triediace body” nemocníc a separované priestory pre lekárske testy v teréne. Orientačné vlajky uchytené na stanoch alebo v ich okolí, potom upozorňujú na umiestnenie týchto lekárskych zón.

V rámci veľkých výrobných a predajných podnikov sa tieto stany používajú k vytvoreniu dezinfekčných zón pre zamestnancov a zákazníkov. Záchranné zložky využívajú tieto stany, vlajky a plotové polia k vytvoreniu jednotlivých izolovaných zón, vonkajších pohotovostných priestorov alebo aj poľných nemocníc
Ochrana proti nepriaznivým vonkajším podmienkam

Ochrana proti nepriaznivým vonkajším podmienkam

Ľahko čistiteľné a dezinfikovateľné materiály

Ľahko čistiteľné a dezinfikovateľné materiály

Malé prepravné rozmery a váha

Malé prepravné rozmery a váha

Rýchle dodanie objednávok

Rýchle dodanie objednávok

ZOBRAZIŤ VAŠU MOBILNÚ LEKÁRSKU ZÓNU

Kontaktuje nás pre bezplatný a nezáväzný grafický projekt.

VONKAJŠIE KONTROLNÉ body

Zastrešené lekárske oblasti zaisťujú prevenciu a prípadnú prvú pomoc počas hromadných akcií, ako sú veľké koncerty, festivaly alebo športové súťaže. Vyššie uvedené stany tiež slúžia ako dezinfekčné priestory pre zákazníkov a zamestnancov.

Mobilné lekárske miesta využívajú aj nemocnice, ktoré pod ich strechou vytvárajú vonkajšie prijímacie miestnosti alebo izolačné zóny pre potenciálnych pacientov. Počas infekčného ohrozenia sa lekárske stany používajú tiež na testovanie osôb, čo umožňuje oddelenie potenciálne chorých pacientov od zdravých. Nemocnice taktiež využívajú stany ako dekontaminačné priestory pre zdravotnícky personál.