Sponzorujeme

Radi podporujeme ambiciózne projekty, ktoré nám umožňujú výmenu skúseností s rôznymi odvetviami. Podpora našich partnerov nám prináša možnosť testovania najnovších produktových riešení.