Poradnik zadruku


Poradnik zadruku to dokument, w którym znajdziesz wszystkie informacje dotyczące stosowanych w naszej drukarni technologii druku. Porównasz ich parametry, dowiesz się, na jakim podłożu są stosowane, a także porównasz nasycenie kolorów, rozdzielczość zdjęć oraz czytelność tekstu na próbkach druku wykonanych w poszczególnych technologiach.

Technologie druku stosowane w MITKO:
- sublimacja;
- sitodruk;
- solwent z laminacją;
- druk żywiczny;
- druk UV.

Pobierz poradnik zadruku [PDF]

TLAČOVÉ DÁTA


PRÍPRAVA TLAČOVÝCH DÁT

Pracujeme so súbormi *.ai, *.cdr (Adobe Illustrator, Corel Draw) alebo *.psd (Photoshop) a samozrejme s obrázkovými súbormi (*.tiff, *.jpg atď.). Akceptujeme aj pdf súbory.

Požiadavky na prípravu tlačových dát:

- všetky texty v krivkách,
- farby špecifikované v CMYK,
- rozlíšenie bitmap podkladov min. 100 dpi (v mierke 1: 1),
- nevyhnutný kontrolný náhľad v jpg formáte.

Pred začatím výroby Vašej objednávky obdržíte grafický náhľad dizajnu na Vašu kontrolu a odsúhlasenie. Ak máte akékoľvek otázky, obráťte sa na nás.

POZNÁMKY PRE NEGRAFIKOV


ĎALŠIE INFORMÁCIE

Upozorňujeme, že farebnosť grafických náhľadov viditeľná na monitore alebo výtlačku z kancelárske tlačiarne neodráža skutočné farby. Za účelom 100% posúdenia farieb si vyžiadajte vzorku tlače. Táto vzorka je potom základom pre porovnanie s dodaným výrobkom v prípade reklamácie farieb.

Použité farby musia byť špecifikované v CMYK. V prípade použitia farieb z palety Pantone či RGB budú tieto farby automaticky prevedené na ich najbližší náprotivok v CMYK palete. Použitie farebného prostredia RGB so sebou nesie riziko nepresné reprodukcie farieb.

ZÁKLADNÉ PODMIENKY SPOLUPRÁCE


JASNÉ PRAVIDLÁ

Súbory odovzdané obchodnými partnermi nie sú v MITKO s.r.o. (ďalej len "Firma") archivované a firma za ne nenesie žiadnu zodpovednosť. Firma ďalej nenesie zodpovednosť za obsah, kvalitu zákazníkom odovzdaných súborov a v nich obsiahnuté preklepy alebo farebné odchýlky. Povinnosťou zákazníka je kontrola súborov a ich dodanie v bezchybnom prevedení. Rovnako tak nesie zákazník výhradnú zodpovednosť za kontrolu firmou dodaných grafických náhľadov.

Všetky nutné zásahy do súborov spojené s ich nesprávnou prípravou sa spájajú s ďalšími poplatkami podľa sadzby za hodinu práce grafika (550,- Kč bez DPH), o čom bude zákazník pred tým, než táto skutočnosť nastane, informovaný e-mailom.

Nedodanie farebného vzoru k zákazke vedie k tlači z pripraveného súboru bez akejkoľvek možnosti ďalšej kontroly. Firma nenesie zodpovednosť za reprodukciu takto vytlačenej farby. Firma nenesie zodpovednosť za zmenu dodacieho termínu spôsobenú úpravami v grafickom dizajne, ktoré požaduje zákazník.

Zákazník sa zaväzuje vylúčiť firmu zo všetkých prípadných záležitostí spojených s nárokmi tretích osôb za narušenie ich práv. Zákazník sa zaväzuje zbaviť firmu zodpovednosti za obsah obsiahnutý tlačových dátach a v samotných publikáciách. Zákazník súhlasí s využitím fotiek a grafického dizajnu ním objednaného tovaru v marketingových a reklamných materiáloch firmy.

Prípadné reklamácie ohľadom kvality výrobkov musia byť podávané písomne (e-mailom) na posúdenie počas maximálne 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. V takom prípade má zákazník povinnosť dodať reklamovaný tovar do sídla firmy.