Hliníkové reklamné brány

Galéria

Hliníková reklamná brána sa výrazne odlišuje od ostatných reklamných nosičov. Mohutný rozmer a veľká reklamná plocha na seba pútajú pozornosť všetkých účastníkov každej akcie.